System kontroli dostępu, stanowiąc element elektronicznych systemów zabezpieczeń, jest doskonałym uzupełnieniem systemu sygnalizacji włamania i napadu. Jego głównym zadaniem jest ograniczenie dostępu nieuprawnionych osób do określonych stref oraz zapewnienie dostępu do stref objętych ochroną dla osób, które uprawnienia posiadają. Zainstalowane w wybranych miejscach czytniki kart zbliżeniowych doskonale spełniają swoje zadanie, jakim jest ochrona dostępu do wybranych pomieszczeń bądź stref.

Każdy system składa się minimum z dwóch rodzajów urządzeń takich jak urządzenia wejściowe, które decydują o udostępnieniu chronionych stref (czytniki kart, skanery, szyfratory) oraz wyjściowe realizujące to udostępnianie (zamki elektryczne, bramki, rygle elektromagnetyczne lub szlabany). Za pomocą specjalnego oprogramowania administrator może szybko i sprawnie wybierać osoby, które mają być objęte systemem, ustalać harmonogram przejść, a także przydzielać dostęp.