System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) to system powszechnie stosowany nie tylko w domach, ale i w obiektach komercyjnych. Jego zadaniem jest wykrycie nieuprawnionego przebywania osób na terenie obiektu oraz bezzwłoczne poinformowanie o tym zdarzeniu odpowiednich służb. Może on jednak spełniać znacznie więcej funkcji, takich jak np. inteligentne sterowanie oświetleniem, roletami, bramą wjazdową, wejściową oraz wielu innych.

Bezprzewodowe systemy alarmowe są idealnym rozwiązaniem w obiektach, w których instalacja okablowania jest niemożliwa ze względów estetycznych lub ekonomicznych np. muzea lub też wyremontowane mieszkanie. Urządzenia składowe zawierają zabezpieczenia anty-sabotażowe, które powiadamiają o próbie ich zniszczenia lub otwarcia danego elementu. Instalacja jest zdolna do ochrony jednej lub wszystkich stref przy pomocy urządzeń do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych.