Ograniczenie dostępu nieuprawnionych osób do określonych stref oraz zapewnienie dostępu do stref objętych ochroną dla osób, które posiadają odpowiednie uprawnienia.