Czym się zajmujemy?

O Nas

Dostarczamy usługi z zakresu systemów kontroli dostępu (KD), CCTV oraz SSWIN

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu, stanowiąc element elektronicznych systemów zabezpieczeń, jest doskonałym uzupełnieniem systemu sygnalizacji włamania i napadu. Jego głównym zadaniem jest ograniczenie dostępu nieuprawnionych osób do określonych stref oraz zapewnienie dostępu do stref objętych ochroną dla osób, które uprawnienia posiadają. Zainstalowane w wybranych miejscach czytniki kart zbliżeniowych doskonale spełniają swoje zadanie, jakim jest ochrona dostępu do wybranych pomieszczeń bądź stref.

Każdy system składa się minimum z dwóch rodzajów urządzeń takich jak urządzenia wejściowe, które decydują o udostępnieniu chronionych stref (czytniki kart, skanery, szyfratory) oraz wyjściowe realizujące to udostępnianie (zamki elektryczne, bramki, rygle elektromagnetyczne lub szlabany). Za pomocą specjalnego oprogramowania administrator może szybko i sprawnie wybierać osoby, które mają być objęte systemem, ustalać harmonogram przejść, a także przydzielać dostęp.

CCTV

System Telewizji Dozorowej (CCTV) to powszechnie stosowana forma zabezpieczeń w większych bądź mniejszych obiektach przemysłowych, biurowych, handlowych a także pośród Klientów indywidualnych.

System ten polega na przesyłaniu obrazu z kamer do wyznaczonego zestawu monitorów lub rejestratorów obrazu w ograniczonym obszarze, tak aby zwiększyć jego bezpieczeństwo. Instalacje monitoringu CCTV mogą sobie liczyć od jednej zwykłej kamery do wielu kamer w tym np. kamer obrotowych, a ich sygnał przekazywany może być przez przewód oraz bezprzewodowo, drogą radiową. Bezprzewodową transmisję obrazu możemy podzielić również ze względu na pasma radiowe na których przesyłany jest sygnał tj. 2, 4 GHz i 5 GHz. Istnieje tutaj bogaty wybór możliwości dla użytkowników i projektantów.

SSWIN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) to system powszechnie stosowany nie tylko w domach, ale i w obiektach komercyjnych. Jego zadaniem jest wykrycie nieuprawnionego przebywania osób na terenie obiektu oraz bezzwłoczne poinformowanie o tym zdarzeniu odpowiednich służb. Może on jednak spełniać znacznie więcej funkcji, takich jak np. inteligentne sterowanie oświetleniem, roletami, bramą wjazdową, wejściową oraz wielu innych.

Bezprzewodowe systemy alarmowe są idealnym rozwiązaniem w obiektach, w których instalacja okablowania jest niemożliwa ze względów estetycznych lub ekonomicznych np. muzea lub też wyremontowane mieszkanie. Urządzenia składowe zawierają zabezpieczenia anty-sabotażowe, które powiadamiają o próbie ich zniszczenia lub otwarcia danego elementu. Instalacja jest zdolna do ochrony jednej lub wszystkich stref przy pomocy urządzeń do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych.